Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

UIN obligātajā apmērā

UIN obligātajā apmērā 01.03.2015

likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta 2.1daļā ir noteikts pienākums samaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli 50 euro apmērā, ja nodokļa maksātājs nav maksājis darbaspēka nodokļus un aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa pirms zaudējumu segšanas neveidojas vai tā ir mazāka par 50 euro.

Gadījumā, ja saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa pirms zaudējumu segšanas ir mazāka par 50 euro, tad sabiedrība deklarācijā norāda budžetā maksājamo nodokli 50 euro apmērā. Tātad, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 50 euro, arī tad maksā nodokli 50 euro apmērā.

Jāņem vērā, ka kārtību par 50 euro uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanu nepiemēro, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

1) taksācijas periodā sabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

2) taksācijas periodā ir pabeigts sabiedrības likvidācijas process;

3) sabiedrība taksācijas periodā ir veikusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbinieku (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta 2.1 un 2.2daļa).

Nodokļa maksātājam, kurš maksā uzņēmumu ienākuma nodokli obligātajā apmērā – 50 euro nav jāveic nodokļa avansa maksājumi turpmākajos taksācijas periodos.


Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.