Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Grāmatvedības uzskaites stāvokļa novērtēšana

Ikviens vadītājs atbild par pārbaudošajām institūcijām sniegtajiem datiem par firmas darbību. Taču bieži vien uzņēmuma grāmatvedības uzskaite vai nu tiek kārtota nekvalitatīvi, vai vispār netiek kārtota. Vienīgais pareizais risinājums šajā gadījumā ir kvalificētu speciālistu palīdzība. Mēs novērtēsim grāmatvedības uzskaites stāvokli jūsu kompānijā un sniegsim jums ieteikumus, kā to sakārtot saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām, vai arī palīdzēsim jums un visu sakārtosim paši.

Rezultāts: jūsu grāmatvedībā tiks ieviesta kārtība, un jūs varēsiet iesniegt kontrolējošām institūcijām pareizi izlabotus pārskatus par noteiktu laika periodu.

Mūsu darba posmi:

  • Organizācijas finansiāli saimnieciskās darbības analīze un grāmatvedības uzskaites pārbaude. Šajā posmā tiek pārbaudīta visas dokumentācijas, kas ir iekļauta pētāmā perioda ieņēmumos un izdevumos, esamība un tās noformēšanas pareizība.
  • Trūkstošo pārskatu un nepieciešamo dokumentu saraksta veidošana. Šajā posmā tiek sastādīts uzskaites atjaunošanas rīcības plāns, tiek sastādīts trūkstošo vai labojamo dokumentu saraksts.
  • Pirmdokumentu, ja tādu nav, atjaunošana. Šajā posmā tiek pieprasīti ienākošo un nodokļu pavadzīmju, paveikto darbu aktu, bankas izrakstu un citu iztrūkstošo dokumentu dublikāti.
  • Izlaboto pārskatu sagatavošana un nodošana. Uz saņemto dokumentu pamata tiek sastādīti pārskati, kas tiek salīdzināti ar jau nodotajiem pārskatiem par konkrēto periodu. Ja radušās nesakritības, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētas deklarācijas.

Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.