Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Lekšējas audits

Iekšējais audits ir viens no nedaudziem šobrīd pieejamiem un tajā pat laikā līdz galam nenovērtētiem resursiem, kura pareiza izmantošana var paaugstināt kompānijas efektivitāti. Ja kompānijā ir laba korporatīvā pārvalde, kuras neatņemams posms ir iekšējais audits, tad tas ir pozitīvs signāls potenciālajiem investoriem un kreditoriem, kas paaugstina kompānijas investīciju pievilcību.

Kādus uzdevumus risina iekšējais audits:

  • Iekšējās kontroles sistēmas informācijas patiesuma, likumdošanas ievērošanas, aktīvu saglabāšanas, atsevišķu operāciju un struktūrvienību darbības rezultativitātes un efektivitātes jomā novērtējums.
  • Risku vadības sistēmas efektivitātes analīze un novērtējums, risku samazināšanas metožu piedāvājums.
  • Kompānijas korporatīvās pārvaldes sistēmas atbilstības korporatīvās vadības principiem novērtējums.
  • Informāciju sistēmu (informācijas tehnoloģiju) novērtējums.

Iekšējais audits:


  • nelikvidēs un neidentificēs visas cilvēku kļūdu un pārkāpumu gadījumus, bet tas var minimizēt to iespējamību un palielināt iespējamību, ka ar audita sistēmu/procedūru palīdzību tie tiks ātrāk atklāti;
  • nevar auditēt katru biznesa procesu katru gadu, bet var optimizēt pārbaudāmo nozaru/struktūrvienību izvēli, pamatojoties uz iepriekšēju risku analīzes veikšanu;
  • neizstrādā procedūras kompānijas struktūrvienībām/nodaļām, ja tas negatīvi ietekmē iekšējā audita neatkarību;
  • neanalizē citu struktūrvienību/nodaļu izstrādāto procedūru efektivitāti kompānijas iekšējās kontroles sistēmas ietvaros.

Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.