Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Ierobežota pārbaude

Ekspresaudita pakalpojumi ir īpašs audita pārbaudes veids, kas ir aktuāls, ja rodas nepieciešamība operatīvi novērtēt kompānijas grāmatvedības uzskaites stāvokli. Jāatzīmē, ka šādam auditam paralēli tā minimālajam termiņam ir arī virkne citu priekšrocību, starp kurām ir būtisks audita izmaksas samazinājums.

Ar ekspresaudita palīdzību var novērtēt kā firmas grāmatvedības uzskaites stāvokli kopumā, tā arī konkrēta perioda pārskatus.

Pārbaudes galvenais mērķis ir:


  • diagnosticēt grāmatvedības uzskaites kārtošanas kvalitāti;
  • analizēt un novērtēt grāmatvedības pārskatus;
  • apstiprināt pirmdokumentācijas noformēšanas pareizību;
  • atklāt esošos nodokļu riskus.

Audita pakalpojumu cena tiek aprēķināta, vadoties pēc pārbaudei patērētā laika un pārbaudītāju skaita. Piemēram, divi auditori strādās divas nedēļas, bet četri auditori tiks galā nedēļā. Tāpēc vienādos apstākļos aprēķins jāveic, vadoties no pārbaudītāju skaita, dažādos termiņos kopējās pārbaudes izmaksas būs vienādas. Jelkādu īpašu metodiku izmantošanas un pārbaudītāju rezultātu novērtējums vienmēr ir subjektīvs.

Mūsu ekspresaudita veikšanas metodika

Kompānijas Auditoru aģentūra GRAFA speciālisti visus ekspresaudita darbus veic vienā dienā, jums tiek iesniegts detalizēts pārskats par paveikto darbu. Darba procesā, neskatoties uz ierobežoto laiku, mēs veiksim visas galvenās kontrolprocedūras, kā arī ievērosim pārskatu dokumentu sastādīšanas metodoloģiju.


Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.