Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Grāmatvedības pakalpojumi

Lietpratīga grāmatvedības kārtošana ir viena no svarīgākajām jebkuras kompānijas darbības sastāvdaļām. Gadījumā, kad grāmatvedības uzskaite, kā arī deklarāciju sastādīšana tiek veikta pilnīgā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, kompānija strādā produktīvi un ekonomē līdzekļus.

Buhalterijos aptarnavimas

Buhalterijos aptarnavimas reiškia visą mokesčių bei buhalterinės apskaitos tvarkymo kompleksą visų nuosavybės tipų įmonėms. Priklausomai nuo kliento pasirinktos mokesčių sistemos Auditorių agentūros GRAFA specialistai pasiruošę pasiūlyti sumanų buhalterijos tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus, taip pat garantuoti, kad ataskaitos bus pateiktos laiku ir nebus jokių problemų su kontroliuojančiomis institucijomis.

Grāmatvedības konsultācijas

Grāmatvedības konsultēšana dod iespēju izslēgt dažāda veida kļūdas, kas pieļautas pārskatu dokumentācijā, kā arī izvairīties no iespējamajām problēmām ar kontrolējošām institūcijām.

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības apkalpošana nozīmē pilnu nodokļu un grāmatvedības uzskaites kārtošanas kompleksu visu īpašuma veidu uzņēmumiem. Atkarībā no klienta izvēlētās nodokļu sistēmas kompānijas Auditoru aģentūra GRAFA speciālisti ir gatavi piedāvāt lietpratīgu grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, kā arī garantēt savlaicīgu pārskatu nodošanu un jelkādu problēmu rašanos ar kontrolējošajām institūcijām.

Grāmatvedības metodiskie pakalpojumi

Profesionāļu izveidota grāmatvedības uzskaite uzņēmumā veicina loģiskas uzskaites, kontroles un uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības sistēmas izveidi.

Grāmatvedības uzskaites stāvokļa novērtēšana

Ikviens vadītājs atbild par pārbaudošajām institūcijām sniegtajiem datiem par firmas darbību. Taču bieži vien uzņēmuma grāmatvedības uzskaite vai nu tiek kārtota nekvalitatīvi, vai vispār netiek kārtota. Vienīgais pareizais risinājums šajā gadījumā ir kvalificētu speciālistu palīdzība. Mēs novērtēsim grāmatvedības uzskaites stāvokli jūsu kompānijā un sniegsim jums ieteikumus, kā to sakārtot saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām, vai arī palīdzēsim jums un visu sakārtosim paši. Rezultāts: jūsu grāmatvedībā tiks ieviesta kārtība, un jūs varēsiet iesniegt kontrolējošām institūcijām pareizi izlabotus pārskatus par noteiktu laika periodu.

Pārskatu sastādīšana un iesniegšana

Auditoru aģentūra GRAFA sniedz kvalificētus grāmatvedības pārskatu sastādīšanas un nodošanas visu īpašuma veidu uzņēmumiem, neatkarīgi no nodokļu sistēmas izvēles, pakalpojumus. Mūsu speciālisti profesionāli un noteiktajos termiņos sastādīs jūsu uzņēmuma pārskatus.


Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.